Χειρουργική Mohs2019-04-20T09:35:30+02:00

Project Description

Χειρουργική Mohs

Τι είναι η χειρουργική Mohs;2019-04-04T06:04:59+02:00

Η χειρουργική Mohs είναι μια εξαιρετικά πρωτοποριακή και αποτελεσματική χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση του δερματικού καρκίνου η οποία προσφέρει πολύ ψηλά ποσοστα ίασης. Η χειρουργική αυτή τεχνική έχει την ικανότητα να επιτρέπει τον μικροσκοποικό έλεγχο κατα την διάρκεια του χειρουργείου και να γίνεται πιο ταχεία και ασφαλής διάγνωση.

Πώς εκτελείται η χειρουργικη Mohs;2019-04-04T06:05:18+02:00

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη. Με την τεχνική Mohs γίνεται αφαίρεση του δερματικού όγκου απο τον δερματολογο με οριζόντια στρώματα. Ενώ ο ασθενής είναι σε αναμονή στο ιατρείο γίνετε μια ειδική επεξεργασία του ιστού για την εξέταση του παρασκευάσματος σε οριζόντιες τομές επιτρέποντας έτσι την εξέταση του 100% των χειρουργικών ορίων σε τρεις διαστάσεις. Αν τα όρια είναι καθαρά τότε γίνεται σύγκλιση του ελλείματος. Αν όχι, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται αφαιρώντας όμως μόνο την περιοχή που περιέχει καρκινικά κύτταρα, μέχρι να επιτευχθεί μία πλήρως αρνητική ιστολογική εξέταση. Ετσι με αυτόν το τρόπο δεν αφαιρείται υγιής ιστός πάρα μονό ο ιστός με καρκινική διήθηση. Συνεπεια αυτού είναι το έλλειμμα που δημιουργείται μετά την επέμβαση να είναι σαφώς μωρότεροι σε σχέση με τον κλασικό τρόπο χειρουργικής αφαίρεσης και ως εκ τουτού οι τομές μας και οι ουλή να ιάνει κατά πολύ μικρότερες.

Γιατι να επιλεξω την χειρουργική Mohs;2019-04-04T06:05:36+02:00

Με τη μέθοδο Mohs επιτυγχάνουμε την πλήρη ίαση στα περισσότερα είδη καρκίνου του δέρματος με πιθανότητα υποτροπής που φθάνει μόνο το 1% ενώ με την κλασική χειρουργική αφαίρεση οι υποτροπές είναι συχνές από 7% έως 50%.

Ποιά είναι η διαφορά της χειρουργικής Mohs με την κλασική χειρουργική;2019-04-04T06:05:58+02:00

Στην κλασική χειρουργική ο δερματολόγος αφαιρεί τον όγκο του δέρματος που είναι ορατός με το μάτι και ταυτόχρονα αφαιρεί και ενα μεγάλο μέρος υγιούς ιστού, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες πλήρους αφαίρεσης του όγκου. Στη συνέχεια αποστέλλεται στην παθολογοανατόμο για ιστολογικό έλεγχο ο όποιος είναι αρκετά χρονοβόρος και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 7-15 ημέρες. Αντίθετα στην χειρουργική Mohs ο καρκίνος του δέρματος αφαιρείται από τον δερματολόγο με την μικρότερη δυνατή αφαίρεση υγιούς ιστού. Κατ’ αυτή τη τεχνική, αφου αφαιρεθεί ο όγκος, ο ασθενής παραμένει στο σαλόνι υποδοχής στο ιατρείο για 1-2 ώρες αναμένοντας την επεξεργασία του ιστού που αφαιρεθηκε. Η απάντηση για την πλήρη αφαίρεση του καρκίνου δίνεται την ίδια ημέρα της επέμβασης και όχι μέρες μετά όπως με τη κλασική μεθοδο.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Mohs;2019-04-04T06:12:30+02:00
  • Η ταχεία βιοψία γίνεται την ίδια μέρα
  •  Λεπτομερής έλεγχος των ορίων της βλάβης
  •  Εξοικονόμηση υγιούς δέρματος
Acne

For any further information or to make an appointment, please do not hesitate to contact us by completing the relevant form below:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Contact/Επικοινωνία 


Appointment/Ραντεβού 


*CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
* Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.

Go to Top