Τριχοδερματοσκόπηση2019-04-08T08:50:02+02:00

Project Description

Τριχοδερματοσκόπηση

Γιατί είναι αναγκαία η τριχοσκόπηση;2019-04-02T12:24:16+02:00

Το πλήθος καθώς και η διαφορετικότητα των παραγόντων που προκαλούν την τριχόπτωση, καθιστούν πρόκληση τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία.
Η τριχόπτωση έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες, μιας και τα αποτελέσματα της εστιάζουν στο τριχωτό της κεφαλής, σημείο που αποτελεί κέντρο αναφοράς του εαυτού μας και της σύγχρονης αισθητικής αντίληψης για την εικόνα μας γενικότερα.
Αν εξαιρέσουμε τη φυσιολογική τριχόπτωση, κατά την οποία καθημερινά χάνονται τρίχες λόγω της φυσικής ανανέωσης, σε παθολογικό επίπεδο η τριχόπτωση χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό τριχών που πέφτουν καθημερινά χωρίς στη συνέχεια να αντικαθίστανται από νέες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται σταδιακά αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής, που ονομάζεται αλωπεκία.
Το πλήθος καθώς και η διαφορετικότητα των παραγόντων που προκαλούν την νόσο, καθιστούν πρόκληση τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία, η οποία χωρίς την κατάλληλη σταδιοποίηση αλλά και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής, δεν μπορεί να δώσει σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματ
Είναι πάντοτε το πρώτο απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.
Η διαδικασία της αραίωσης των τριχών είναι τόσο σταδιακή που τις περισσότερες φορές δεν είναι ορατή από την αρχή. Ακόμα και το άτομο που επηρεάζεται από αυτήν, δεν την προσέχει άμεσα. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να συγκρίνει το πώς αυτή πιθανόν εξελίσσεται, σταθεροποιείται ή αναστρέφεται.
Η τριχοσκόπηση είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση των παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής. Πραγματοποιείται ουσιαστικά δερματοσκόπηση των τριχών με τη χρήση χειροκίνητου δερματοσκοπίου ή βιντεομικροσκοπίου πολωμένου φωτός.  Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης των τριχοθυλακίων όσον αφορά τον αριθμό, την ποιότητα και το πάχος των τριχών, ανά 3μηνο ή 6μηνο, είναι ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που συστήνεται, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό  της επιφανείας του τριχωτού της κεφαλής, πριν και μετά.

Τι παρατηρεί ο Δερματολόγος κατά τη Τριχοσκοπηση;2019-04-02T12:24:53+02:00

Σε κάθε τριχοσκόπηση καταγράφονται τα εξής :

 • Ο αριθμός των υπαρχόντων τριχοθυλακίων
 • Ο αντίστοιχος αριθμός τριχών
 • Το πάχος της τρίχας
 • Ο αριθμός των μονών τριχοθυλακίων
 • Οι βλάβες στο στέλεχος και τη ρίζα της τρίχας
 • Οι βλάβες στην επιδερμίδα και τα αιμοφόρα αγγεία γύρω από τα τριχοθυλάκια
Πως βοήθα η τριχοσκοπηση στην παρακολούθηση της θεραπείας;2019-04-02T12:25:21+02:00

Με το δεδομένο ότι η εξέταση της τριχοσκόπησης λειτουργεί όχι μόνο ως διαγνωστικό εργαλείο, αλλά και ως ο πιο αντικειμενικός δείκτης παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, το λογισμικό πρόγραμμα προσφέρει συγκριτικές εικόνες και ποσοστιαίες μετρήσεις που καθιστούν ακόμα πιο σαφή στον ασθενή την πρόοδο της θεραπείας του. Γνωρίζοντας την ακριβή εξέλιξη και πορεία της τριχόπτωσης, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί τροποποίηση ή ενίσχυση της θεραπευτικής αγωγής.
Ένας λεπτομερής ηλεκτρονικός φάκελος με όλες τις ψηφιακές δερματοσκοπήσεις του ασθενούς αρχειοθετείται και είναι διαθέσιμος πάντα για τη σωστή και συνεχή παρακολούθηση της τριχόπτωσης και της θεραπείας της.
Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης έχει γίνει.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

  Appointment/Ραντεβού 

   *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
   * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.

   Go to Top