Δερματοχειρουργική2019-04-08T08:51:23+02:00

Project Description

Δερματοχειρουργική

Ποιο είναι το αντικείμενο της Δερματοχειρουργικης;2019-04-02T09:01:08+02:00

Η δερματοχειρουργική είναι η εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών με σκοπό την αφαίρεση καλοήθων και καρκινικών δερματικών βλαβών.

Η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την πρώτη επιλογή σε κακοήθεις βλάβες του δέρματος. Επιπρόσθετα πλειάδα καλοήθων βλαβών του δέρματος, η εξαίρεση των οποίων είναι επιθυμητή, όπως λιπώματα, δερμοειδείς κύστεις, υπερτοφικές ουλέςχηλοειδή και άλλα, μπορούν να αντιμετωπισθούν με δερματοχειρουργικές επεμβάσεις.

Χρειάζεται γενική αναισθησία για τις συνήθειες δερματοχειρουργικες επεμβάσεις;2019-04-02T09:01:42+02:00

Οχι, Οι δερματοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στον επεμβατικό χώρο του ιατρείου, διαρκούν συνήθως λιγότερο από 30 λεπτά και απαιτούν την χορήγηση μονο τοπικής αναισθησίας.

Ποια είναι η διαδικασία;2019-04-02T09:02:16+02:00

Πριν την δερματοχειρουργική επέμβαση προηγείται εξέταση – ραντεβού όπου γίνεται αξιολόγηση της προς εξαίρεση βλάβης καθώς και της υγείας του ασθενούς που θα υποβληθεί στην επέμβαση ενώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες.

Μετά την δερματοχειρουργική επέμβαση γίνεται επανεξέταση σε προκαθορισμένο χρόνο για αφαίρεση τυχόν ραμμάτων και επανέλεγχο.

Οι βλάβες που αφαιρούνται με δερματοχειρουργική επέμβαση αποστέλλονται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστοπαθολογική εξέταση.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

  Appointment/Ραντεβού 

   *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
   * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.

   Go to Top