Οι σπίλοι (ελιές) είναι μελαγχρωματικές βλάβες αποτελούμενα από μελανινοκυτταρα, που μπορεί να είναι παρόντες από τη γέννηση (συγγενείς) ή να εμφανιστούν σε μεταγενέστερη φάση της ζωής. Οι συγγενείς σπίλοι είναι πολύ συνήθεις. Οι περισσότεροι αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα.