Αμέσως. Από την πρώτη εφαρμογή τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή.