Ψευδομονάδα

  by Dr. Yiannis Neofytou

Η ψευδομονάδα στα νύχια οφείλεται από δευτεροπαθή λοίμωξη, δηλαδή επιμόλυνση. Το μικρόβιο αυτό μπορεί να βρίσκεται παντού, αλλά ειδικότερα βρίσκεται στο νερό της βρύσης. Η λοίμωξη είναι εύκολα αναγνωρίσιμη κλινικά, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γίνεται Καλλιέργεια νυχιού.

Το νύχι παίρνει μία πράσινη, κυανή ή μαύρη απόχρωση και συνήθως υποχωρεί με την κατάλληλη  αντιβιοτική αγωγή.

Στο παρακάτω περιστατικό προηγήθηκε τραυματισμός του όνυχα και στην συνέχεια έγινε επιμόλυνση με ψευδομονάδα. Τα αποτελέσματα είναι μετά από 3 μήνες με τοπική αγωγή.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.