Χειρουργική Αφαίρεση Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος

  by Dr. Yiannis Neofytou

Χειρουργική Αφαίρεση Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος
Στο παρακάτω περιστατικό έγινε αφαίρεση Βασικοκκυταρικού καρκινώματος στην αριστερή πλάγια επιφάνεια ρινός με όριο 5 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη έχει αφαιρεθεί μαζί με αρκετό υγιή ιστό (όρια εκτομής) ώστε να μειωθεί ή να εξαληφθεί η πιθανότητα υποτροπής, ενώ ταυτόχρονα το κενό που δημιουργείται από την αφαίρεση πρέπει να κλείσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και το καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

For any further information or to make an appointment, please do not hesitate to contact us by completing the relevant form below:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Contact/Επικοινωνία 


Appointment/Ραντεβού 


*CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
* Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.