Σύνδρομο Sweet

by Dr. Yiannis Neofytou

Το σύνδρομο Sweet χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, λευκοκυττάρωση και ευαίσθητες, επηρμένες, ερυθηματώδεις και καλώς περιγεγραμμένες βλατίδες και πλάκες, ιστολογικά αποτελούμενες από ουδετεροφιλικές διηθήσεις.Το σύνδρομο Sweet προσβάλλει κυρίως ενήλικες και εμφανίζεται με τριπλάσια συχνότητα στις γυναίκες από ότι στους άντρες.Οι βλάβες μπορεί να έχουν έντονα οιδηματώδη όψη (πρώτη εικόνα) ή απλά να είναι διηθημένες (εικόνα δεύτερη). Συνήθως εντοπίζονται στο πρόσωπο, τον τράχηλο, το άνω τμήμα του κορμού και τα άκρα. Χαρακτηρίζονται από αίσθημα καύσου αλλά όχι φαγούρας. Στην επιφάνεια των πλακών μπορεί να εμφανιστεί φυσαλιδοποίηση ή ανάπτυξη φλυκταινών ως αποτέλεσμα μιας έντονης χοριακής φλεγμονώδους διήθησης και συνοδού οιδήματος χορίου. Η κατάσταση μπορεί να υποχωρεί αυτομάτως ή να υφίεται με τοπικά ή συστηματικά στεροειδή.

Share This Story, Choose Your Platform!

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.