Πληροφορίες Ασθενών

Φόρμες ασθενών και Οδηγίες περιποίησης

Για την ευκολία σας, όλες οι φόρμες που μπορεί να σας χρειαστούν κατά την εξέταση σας, βρίσκονται πιο κάτω.

Εάν έχετε σύμβαση με ασφάλεια υγείας, παρακαλώ μην ξεχάσετε να προσκομίσετε στο ραντεβού σας και την σχετική κάρτα σας.

.

Νέες Φόρμες Ασθενών

Patient Pre- and Post- Procedure Instructions

Note:  If you do not have Adobe Acrobat Reader installed, you may download and install the free Adobe file viewer here.
If you click on a document above and a blank page is displayed, you may have to refresh your browser to reload the document.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.