Πληκτροδακτυλία

by Dr. Yiannis Neofytou

Πληκτροδακτυλία

Τι είναι η πληκτροδακτυλία;

Η πληκτροδακτυλία αναφέρεται σε συγκεκριμένες αλλαγές στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών που απορρέουν από μία υποκείμενη πάθηση. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διεύρυνση και αυξημένη κυρτότητα στα νύχια
 • Ελάττωση της ονυχοφαλαγγικής γωνίας
 • Κυρτότητα των νυχιών προς τα κάτω
 • Μαλακή κοίτη ονύχων, κάτι το οποίο κάνει τα νύχια να φαίνονται σαν να «επιπλέουν»
 • Διόγκωση του άκρου των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από ερυθρότητα ή θερμότητα

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε εβδομάδες ή χρόνια, ανάλογα με την αιτία. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πληθώρας παθήσεων, πολλές από τις οποίες είναι σοβαρές. Αν εμφανίζετε πληκτροδακτυλία, πραγματοποίησε ένα ραντεβού με το γιατρό σας.

Share This Story, Choose Your Platform!

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

  Appointment/Ραντεβού 

   *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
   * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.