Περιστατικό με πολλαπλές βλάβες μυρμηγκιών σε άνω άκρα

by Dr. Yiannis Neofytou

verucca vulgaris

Περιστατικό με πολλαπλές βλάβες μυρμηγκιών σε άνω άκρα, έγινε καυτηρίαση με λέιζερ CO2 πριν 1 μήνα και στην επανεξέταση ήταν βελτιωμένος κατά 60%. Λόγω του μεγάλου bαριθμού βλαβών, έγινε επανάληψη καυτηρίασης λέιζερ CO2 σε συνδυασμό φωτοδυναμικής θεραπείας για καταπολέμηση του ιού σε σημεία που ακόμα δεν είναι εμφανές.

Πριν την καυτηρίαση έγινε αναισθησία με αναισθητική κρέμα και κατά την φωτοδυναμική θεραπεία ανακουφίζαμε τον ασθενή με κρύο αέρα και ψεκασμό

νερού. Δόθηκε τοπική αγωγή και θα γίνει επανεξέταση σε 1 μήνα.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.