Ουλωτική Αλωπεκία​

by Dr. Yiannis Neofytou

Στην ουλωτική αλωπεκία η απώλεια των τριχών είναι μόνιμη. Η ασθένεια έχει σαν αποκλειστική εντόπιση το τριχωτό της κεφαλής, στο 50% των περιπτώσεων δεν υπάρχουν βλάβες της νόσου στο υπόλοιπο σώμα. Η πάθηση προσβάλει κυρίως την κορυφή του τριχωτού αλλά και  τις υπόλοιπες περιοχές του.

Οφείλεται στην καταστροφή του τριχοθυλακίου και στην αντικατάσταση αυτού με ουλώδη ιστό, οδηγώντας σε μόνιμη απώλεια των τριχών.Στην ουλωτική αλωπεκία, η φλεγμονή που καταστρέφει τους θυλάκους βρίσκεται κάτω από το δέρμα και η ουλή δεν είναι ορατή. Το προσβεβλημένο δέρμα είναι συνήθως κόκκινο, εμφανίζει απολέπιση, υπέρχρωση ή υποχρωμία.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.