Ονυχομυκητίαση

  by Dr. Yiannis Neofytou

Ονυχομυκητίαση

Η ονυχομυκητίαση ή μυκητίαση νυχιών αποτελεί το 50% των παθήσεων των νυχιών και χαρακτηρίζεται από πάχυνση των ονύχων (υπονύχια υπερκεράτωση), ευθρυπτότητα, κίτρινη χροιά στο πλάγιο τμήμα του νυχιού, καθώς και αλλαγή του χρώματος του νυχιού.Η διάγνωση της ονυχομυκητίασης γίνεται κυρίως κλινικά. Επίσης, μπορεί ο ειδικός Ιατρός Δερματολόγος να λάβει δείγμα από το νύχι, ώστε να γίνει ταυτοποίηση του μύκητα που έχει προκαλέσει τη μόλυνση.Οι μύκητες μεταδίδονται κατά κύριο λόγο με τη δερματική επαφή.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.