Ομαλός Λειχήνας

by Dr. Yiannis Neofytou

Ο ομαλός λειχήνας αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη δερματολογικά νοσήματα, με εντόπιση το δέρμα, τους όνυχες, τις τρίχες, τους βλεννογόνους, ακόμα και τους οφθαλμούς.

Αποτελεί μια οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια που προσβάλλει δέρμα και βλεννογόνους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου είναι οι γκρίζες ή λευκωπές γραμμές με την μορφή δικτύου στην επιφάνεια των βλατίδων- δίκτυο Wickham.

Ο κνησμός είναι συνήθως έντονος και ανάλογος της έκτασης της νόσου. Η θεραπεία του ομαλού λειχήνα συνίσταται στην εφαρμογή τοπικών ή έγχυση κορτικοστεροειδών για τις δερματικές βλάβες και αυτές των βλεννογόνων. Η φωτοθεραπεία αποτελεί και αυτή εναλλακτική αγωγή σε περιπτώσεις ανθιστάμενες στις παραπάνω προσεγγίσεις.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.