Ξανθελάσματα

by Dr. Yiannis Neofytou

Xanthelasma

Τα ξανθελάσματα είναι κίτρινες πλάκες που εμφανίζονται πιο συχνά κοντά στην εσωτερική κανθό του βλεφάρου, πιο συχνά στο επάνω βλέφαρο από ότι στο κάτω βλέφαρο. Τα ξανθελάσματα έχουν την τάση να προχωρούν, να συγχωνεύονται και να γίνονται μόνιμα. Οι βλάβες αυτές συνδέονται με αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο πλάσμα.

Στο παρακάτω περιστατικό έγινε χειρουργική αφαίρεση με τοπική αναισθησία. Μετέπειτα έγινε συρραφή και η αφαίρεση ραμμάτων θα γίνει σε 1 εβδομάδα όπου θα αναρτήσουμε το αποτέλεσμα μας.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.