Νόσος Orf

  by Dr. Yiannis Neofytou

Νόσος Orf
Τί είναι:Πρόκειται για ιογενή πάθηση του δέρματος, που μεταδίδεται από μολυσμένα αιγοπρόβατα και προκαλείται από Pox-ιό.
Πως εκδηλώνεται και ποιά είναι η πορεία του:Είναι αυτοιώμενη νόσος, εντός 35 ημερών.
Η βλάβη είναι συνήθως μονήρης. Εμφανίζεται βλατίδα σε ερυθρή περιφέρεια, ενώ στο κέντρο είναι λευκωπή δίνοντας έτσι εικόνα στόχου. Από την βλάβη αρχικά υπάρχει έξοδος ορού, αλλά τελικά η βλάβη στεγνώνει, παχύνεται και τελικά αποπίπτει.
Πως αντιμετωπίζεται:Θεραπευτικά δίνονται αντιβιοτικά για τυχόν επιμολύνσεις.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.