Νόσος από νυγμούς γάτας

by Dr. Yiannis Neofytou

Νόσος από νυγμούς γάτας

Παρατηρείται συχνότερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και σε περιοχές με υγρά κλίματα. Οι γάτες, ηλικίας μικρότερης του έτους και κυρίως οι αδέσποτες, έχουν μεγαλύτερο βαθμό βακτηριαιμίας και υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων έναντι της Β.  henselae. Η μετάδοση της B. henselae μεταξύ  γατών γίνεται μέσω του ψύλλου Ctenocephalides felis. Ο συγκεκριμένος ψύλλος δεν συμμετέχει στη μετάδοση της νόσου από τις γάτες στον άνθρωπό και η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν επαφή με γάτες, αλλά συχνά δεν θυμούνται να τους έχει συμβεί κάποιο δήγμα. Ο χρόνος επώασης από τη στιγμή του νυγμού μέχρι την εκδήλωση της δερματικής βλάβης, είναι 7-12 μέρες.  Η δερματική βλάβη προβάλλει με τη μορφή ανώδυνης βλατίδας, η οποία διαρκεί 3 ημέρες έως 3 εβδομάδες. Η επιχώρια λεμφαδενίτιδα ακολουθεί μετά από παρέλευση μίας ή περισσότερων εβδομάδων.

Αιτιοπαθογένεια

Η ιστολογική εξέταση του δέρματος και των λεμφαδένων αρχικά δείχνει λεμφοκυτταρικής υπερπλασίας και  πολλαπλασιασμό  αρτηριολίων. Αργότερα εμφανίζονται κοκκιώματα που περιλαμβάνουν διάσπαρτα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα. Καθώς τα κοκκιώματα  συσσωρεύονται,  η νέκρωση που ακολουθεί και τα ουδετερόφιλα που εισβάλουν δημιουργούν αστεροειδή μικροαποστήματα.

Share This Story, Choose Your Platform!

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.