Νόσος από νυγμούς γάτας

by Dr. Yiannis Neofytou

Νόσος από νυγμούς γάτας

Παρατηρείται συχνότερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και σε περιοχές με υγρά κλίματα. Οι γάτες, ηλικίας μικρότερης του έτους και κυρίως οι αδέσποτες, έχουν μεγαλύτερο βαθμό βακτηριαιμίας και υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων έναντι της Β.  henselae. Η μετάδοση της B. henselae μεταξύ  γατών γίνεται μέσω του ψύλλου Ctenocephalides felis. Ο συγκεκριμένος ψύλλος δεν συμμετέχει στη μετάδοση της νόσου από τις γάτες στον άνθρωπό και η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν επαφή με γάτες, αλλά συχνά δεν θυμούνται να τους έχει συμβεί κάποιο δήγμα. Ο χρόνος επώασης από τη στιγμή του νυγμού μέχρι την εκδήλωση της δερματικής βλάβης, είναι 7-12 μέρες.  Η δερματική βλάβη προβάλλει με τη μορφή ανώδυνης βλατίδας, η οποία διαρκεί 3 ημέρες έως 3 εβδομάδες. Η επιχώρια λεμφαδενίτιδα ακολουθεί μετά από παρέλευση μίας ή περισσότερων εβδομάδων.

Αιτιοπαθογένεια

Η ιστολογική εξέταση του δέρματος και των λεμφαδένων αρχικά δείχνει λεμφοκυτταρικής υπερπλασίας και  πολλαπλασιασμό  αρτηριολίων. Αργότερα εμφανίζονται κοκκιώματα που περιλαμβάνουν διάσπαρτα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα. Καθώς τα κοκκιώματα  συσσωρεύονται,  η νέκρωση που ακολουθεί και τα ουδετερόφιλα που εισβάλουν δημιουργούν αστεροειδή μικροαποστήματα.

Share This Story, Choose Your Platform!

For any further information or to make an appointment, please do not hesitate to contact us by completing the relevant form below:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Contact/Επικοινωνία 


Appointment/Ραντεβού 


*CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
* Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.