Επιδερμοειδής κύστες

by Dr. Yiannis Neofytou

Οι επιδερμοειδης κύστες είναι κάπως σκληρές στην πίεση, βρίσκονται πιο επιφανειακά στο δέρμα και έχουν κινητικότητα. Πολύ συχνά υπάρχει κληρονομικότητα και το άτομο που τις εμφανίζει μπορεί να έχει και περισσότερες της μιας. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για εσώκλειστους ‘σάκους’, όπου κάποια κύτταρα παράγουν σμήγμα το οποίο αντί να εκκρίνεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας, βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στο δέρμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και η κύστη είτε να μεγαλώσει είτε να μείνει η ίδια.

Κάποιες φορές όμως, ειδικά μετά από πίεση, μπορεί να σπάσει. Το σμήγμα απελευθερώνεται μέσα στο δέρμα και ο οργανισμός οδηγείται σε μια φλεγμονώδη αντίδραση ‘ξένου σώματος’, δηλαδή μια άσεπτη (χωρίς μικρόβιο) φλεγμονή. Ο λόγος που ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει το υλικό αυτό που ο ίδιος παράγει είναι επειδή ακριβώς κανονικά το εκκρίνει στην επιφάνεια του δέρματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται θεραπεία, πολλές φορές με τη χρήση αντιβίωσης.

Όταν παρέλθει ένας αριθμός ημερών και φύγει η φλεγμονή, καλό είναι να γίνει αφαίρεση του υπολείμματος για αποκλεισμό υποτροπών. Για την αποφυγή αυτής της κατάστασης και για αισθητικούς λόγους, καλό είναι να αφαιρούμε τις κύστεις προληπτικά ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αφαίρεση γίνεται με τοπική αναισθησία και η τομή που χρειάζεται είναι σαφώς μικρότερη από το μέγεθος της κύστης! Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να αφαιρεθεί όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και ο ‘σάκος’ της κύστης για να μην έχουμε υποτροπές.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.