Ενδοβλαβική Κρυοθεραπεία σε χηλοειδές

  by Dr. Yiannis Neofytou

Ενδοβλαβική Κρυοθεραπεία σε χηλοειδές
Πρόκειται για ειδική μέθοδο ψεκασμού υγρού Αζώτου, που βρίσκεται στους -160 περίπου βαθμούς Κελσίου, μέσα στο ίδιο στο χηλοειδές. Γίνεται μετά από τοπική αναισθησία στο χηλοειδές και περιφερικά της ουλής. Στην συνέχεια με ειδικό εξοπλισμό, γίνεται σταθερός ψεκασμός υγρού Αζώτου με βελόνα μέσα στην ουλή, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.