Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος

by Dr. Yiannis Neofytou

Ορισμός

Εντοπισμένο αυτοάνοσο δερματικό νόσημα.

 

Αιτίες

Ο ήλιος μπορεί να προκαλέσει νέα εξανθήματα και να επιδεινώσει εκείνα που ήδη υπάρχουν, ενώ το ίδιο μπορεί να προκληθεί και από τα φάρμακα.

Άλλοι παράγοντες, που επιδεινώνουν την κατάσταση, είναι το ισχυρό ψύχος, το τσίμπημα από έντομο, το στρες, μία γενικευμένη νόσος, καθώς και εξωτερικά τραύματα.

Δε σχετίζεται καθόλου με αλλεργίες.

 

Συμπτώματα

Ερυθρές, ξηρές κηλίδες με σαφή όρια και απολέπιση, το μέγεθος των οποίων μεγαλώνει αργά.

 

Η ίαση ξεκινάει από το κέντρο των κηλίδων, όπου το δέρμα γίνεται ωχρό, λεπτό και μετασχηματίζεται σε ουλώδες.

Διερεύνηση

Ιστολογικός έλεγχος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται προσυμπτωματικός έλεγχος-ΑΝΑ με τεχνική ανοσοφθορισμού.

Κοινοποίηση

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.