Ανάστροφη Ακμή
Μία χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια, η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν καν το όνομα της παθολογικής αυτής κατάστασης.
Οι δερματολόγοι ονομάζουν την πάθηση αυτή «ανάστροφη ακμή», καθώς η δερματοπάθεια αυτή χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις περιοχές, συνήθως στη μασχαλιαία χώρα, στη βουβωνική χώρα, στους γλουτούς και την υπομαστική περιοχή.
Μια σειρά κλινικών σημείων συνδέονται με την διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, δηλαδή η εμφάνιση οζιδίων ή/και αποστημάτων, συριγγίων και ουλών. Αυτά καθιστούν την πάθηση επώδυνη και επηρεάζουν τις ζωές των ασθενών με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.
Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά οι δερματολόγοι είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της διαπυητική ιδρωταδενίτιδα και άλλων δερματοπαθειών. Οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, θα πρέπει να συμβουλεύονται δερματολόγο

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.