Ακτινική Χειλίτιδα

  by Dr. Yiannis Neofytou

Ακτινική χειλίτιδα
Η ακτινική χειλίτιδα είναι νόσος των χειλέων που οφείλεται στον ήλιο και αφορά συνήθως το κάτω χείλος. Αποτελεί τη πιο επιθετική μορφή της ακτινικής υπερκεράτωσης και μπορεί να εξελιχθεί σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Όσο περισσότερες υπερκερατώσεις έχει ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι μια ή περισσότερες υπερκερατώσεις μπορούν να μετατραπούν σε καρκίνο του δέρματος.
Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά της ακτινικής χειλίτιδας;
Ξηρότητα
Λεπτό, εύθραυστο δέρμα
Σκληρές, φολιδώδεις κηλίδες και πλάκες
Πώς αντιμετωπίζεται η ακτινική χειλίτιδα;
Κρυοθεραπεία
Ηλεκτροκαυτηρίαση
Εκτομή και αποκατάσταση ερυθρού κρασπέδου
Επέμβαση με λέιζερ
Φωτοδυναμική θεραπεία

MESOPEN

Mesopen is an alternative form of mesotherapy. It helps the penetration of active substances, creating portals of entry into the skin barrier with the creation of controlled micronulls, thanks to its specially designed head (pen with 12 tiny titanium pins), without obvious skin injury. Through this mechanism of action, the penetration capacity of the active substances increases.

Contact/Επικοινωνία 

    Appointment/Ραντεβού 

      *CyprusDermaClinic, stores and uses the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.
      * Η CyprusDermaClinic, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτό το έντυπο για αποκλειστικό σκοπό επικοινωνίας μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ΔΕΝ στέλνονται σε τρίτους.